לעולם אל תלמד את הילד להאמין באלוהים. כי להאמין בכל דבר שהוא זוהי אווילות. 

לא משנה במה אתה מאמין - תמיד תמצא מישהו שלא מאמין בזה. ואז יש לך עם מי להתווכח, ולפעמים גם להילחם. אחד מאיתנו מאמין באיסלאם והאחר בנצרות. שתי האמונות מתנגשות זו בזו ועד מהרה יש לנו מלחמה. אינני מאמין באיסלאם. אבל אני יודע את מהות האיסלאם, שהיא אהבת האל או עבודת האל, כפי שמוחמד הטיף לה. אינני מאמין בישוע הנוצרי. אבל מהות הנצרות היא: ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך, בכל גופך ובכל מאודך; ואכן אני אוהב את אדוני אלוהיי בכל לבי, גופי ומאודי. המהות בכל הדתות היא אהבת אלוהים או החיים. ובנוגע למערכות האמונות שהדתות דוגלות בהן, אשר נובעות מתוך ידע חלקי של החיים - עדיף רק לדעת עליהן, אם אתה חייב. אבל בשם אלוהים, אל תתחיל להאמין בהן. אינני מאמין בדבר. מדוע שאאמין במשהו שאני יודע אותו?

דתות תלויות באמונות. 

כאשר אתה מאמין במשהו, קל לתמרן אותך ולגרום לך לדמיין שהחיים אינם מה שהם. זה טיבן של אמונות. והעולם מלא בהן. למשל, כולם מאמינים (או רוצים להאמין) שהם מתקדמים לקראת משהו. המדענים מאמינים בקידמה. הנוצרים מאמינים שהם הולכים לגן עדן או לגיהינום. אבל האמת היא שכולם הולכים למות, ואיש מאיתנו אינו הולך לשום מקום.

(מתוך 'על גידול ילדים באהבה, צדק ואמת')