ליווי רועים

הגנה על רועי הצאן בבקעת הירדן
היא לא עניין פוליטי
זאת פעולה מוסרית
ממדרגה עליונה.

זאת הגנה על נפש האדמה
על אנשים שחיים
עדיין את האדמה,
את הצמחים, את החיות.

הם לא רק 'פלסטינים'
הם אחרוני בני האדם
שצומחים מתוך האדמה
הם זן הולך ונכחד.


ענייני מים

אקטיביזם בבקעת הירדן