בארי לונג ואקהרט טולה

כאשר קראתי את ספריו של אקהרט טולה 'כוחו של הרגע הזה' ו'ארץ חדשה' נדהמתי מהדמיון בין הספרים האלה לכתביו של בארי לונג, בעיקר ל'רק הפחד מת' 'מדיטציה קורס בסיסי' ו'המקור' שפורסמו בשנות השבעים-שמונים. מערכות המושגים, דרך הפנייה לקורא, ולעתים פסקאות שלמות, הועברו כלשונן מספר זה לאחר. מאוחר יותר נודע לי שבשנים 1984-6 היה אקהרט טולה (או ליאונרד טולה, כפי שהוא נקרא אז) תלמיד נאמן של בארי לונג, הופיע בקביעות בכל הסמינרים והמפגשים, ואפילו עבד בהפצת ספריו של בארי.

מכיוון שאני חש שאקהרט טולה מדבר מתוך ידע עצמי של ממש, תהיתי מדוע לא הזכיר ולו במילה אחת את מקור השראתו. ועד היום העניין מאוד תמוה בעיניי.